Trang chủ > Khách Hàng > Các Khách Hàng Đã Thuê Xe Cưới Mercedes của Đông A

Các Khách Hàng Đã Thuê Xe Cưới Mercedes của Đông A

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ THUÊ XE CƯỚI MERCEDES CỦA ĐÔNG A

 

Trước khi quý khách chọn một nơi để thuê xe cưới Mercedes, Quý khách hãy xem công ty đó có nhiều khách hàng đã thuê xe chưa? Bởi chỉ có những ý kiến đánh giá của các khách hàng đã thuê xe và số lượng khách hàng đã thuê xe là minh chứng rõ rất về thương hiệu, dịch vụ và giá thuê xe của công ty đó.

XE CƯỚI ĐÔNG A LUÔN DẪN ĐẦU VỀ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG

Trong các mùa cưới vừa qua, XE CƯỚI ĐÔNG A luôn là công ty dẫn đầu về số lượng khách hàng thuê xe cưới Mercedes ở Hà Nội. Ngàn các các khách hàng đã luôn lựa chọn ĐÔNG A khi cần thuê xe Mercedes.

TOÀN BỘ KHÁCH HÀNG ĐỀU HÀI LÒNG SAU KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA ĐÔNG A

Dưới đây là hình ảnh thực tế của các khách hàng đã thuê xe của chúng Tôi. Toàn bộ hình ảnh các khách hàng trong Album này đều rất hài lòng về giá thuê xe, chất lượng xe, sự chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín của XE CƯỚI ĐÔNG A.

Hãy là những khách hàng thông thái khi đặt thuê xe Mercedes của công ty có thương hiệu, uy tín, chuyên nghiệp được nhiều khách hàng lựa chọn như Đông A để thuê xe cưới. Chắc chắn Bạn sẽ hài lòng về giá thuê xe và dịch vụ của chúng Tôi.

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-mau-den-tai-ho-dac-di

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-mau-den-tai-ho-dac-di (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-mau-den-tai-ho-dac-di (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-mau-den-tai-ho-dac-di (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-trang-tai-xa-dan (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-trang-tai-xa-dan (4)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-trang-tai-xa-dan (5)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-le-van-luong

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-le-van-luong (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-le-van-luong (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-le-van-luong (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-le-van-luong (4)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-nguyen-trai

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-nguyen-trai (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-nguyen-trai (2)

 hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (20)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (1)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (2)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (3)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (4)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (5)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (6)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (7)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (8)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (9)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (10)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (11)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (12)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (13)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (14)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (15)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (16)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (17)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (18)

 

hinh-anh-khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-tai-cong-ty-dong-a (19)

 

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tran-khat-chan

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tran-khat-chan (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tran-khat-chan (4)

 

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s500-nguyen-tuan

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s500-nguyen-tuan (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s500-nguyen-tuan (5)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s500-de-la-thanh (5)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s500-de-la-thanh (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s500-de-la-thanh (2)

 

xe-cuoi-mercedes-e250-trang-chu-re-nam

 

xe-cuoi-mercedes-e250-trang-chu-re-nam (1)

 

xe-cuoi-mercedes-e250-trang-chu-re-nam (2)

 

xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-hoang-cau

 

xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-hoang-cau (1)

 

xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-hoang-cau (2)

 

 

 

 

 

 

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-nguyen-trai

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-nguyen-trai (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-nguyen-trai (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-van-khe-ha-dong (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-van-khe-ha-dong (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-van-khe-ha-dong (5)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-pham-ngoc-thach

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-pham-ngoc-thach (4)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-pham-ngoc-thach (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-den-lac-long-quan (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-den-lac-long-quan (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-den-lac-long-quan

 

 

xe-cuoi-mercedes-s500-tai-kham-thien (4)

 

xe-cuoi-mercedes-s500-tai-kham-thien (2)

 

xe-cuoi-mercedes-s500-tai-kham-thien (3)

 

xe-cuoi-mercedes-s63-amg-my-dinh (7)

 

xe-cuoi-mercedes-s63-amg-my-dinh (2)

 

xe-cuoi-mercedes-s63-amg-my-dinh (3)

 

xe-cuoi-mercedes-s63-amg-my-dinh (4) 

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s500-tai-nguyen-ngoc-vu (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s500-tai-nguyen-ngoc-vu 

  

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-chu-re-minh-thai-ha (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-chu-re-minh-thai-ha (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-chu-re-minh-thai-ha (3)

  

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-hoang-dao-thuy

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-hoang-dao-thuy (5)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-hoang-dao-thuy (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-trang-tai-kim-ma (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-trang-tai-kim-ma (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-trang-tai-kim-ma

 

xe-cuoi-mercedes-e300-dam-cuoi-hoang-quoc-viet

 

xe-cuoi-mercedes-e300-dam-cuoi-hoang-quoc-viet (2)

 

xe-cuoi-mercedes-e300-dam-cuoi-hoang-quoc-viet (3)

  

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-ngo-van-so (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-ngo-van-so (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-ngo-van-so

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s63-amg-den-chu-re-lam (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s63-amg-den-chu-re-lam (4)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s63-amg-den-chu-re-lam (6)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c300-trang-dam-cuoi-de-la-thanh

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c300-trang-dam-cuoi-de-la-thanh (1)  

 

xe-cuoi-mercedes-c250-trang-dam-cuoi-bach-mai

 

xe-cuoi-mercedes-c250-trang-dam-cuoi-bach-mai (5)

 

xe-cuoi-mercedes-c250-trang-dam-cuoi-bach-mai (3)

 

xe-cuoi-mercedes-c250-dam-cuoi-khuong-trung

  

xe-cuoi-mercedes-c250-dam-cuoi-khuong-trung (1)

 

xe-cuoi-mercedes-c250-dam-cuoi-khuong-trung (3)

  

khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-c250-trang-trung-tu

 

khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-c250-trang-trung-tu (1)

 

khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-c250-trang-trung-tu (3)

 

khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-c200-trang-lac-long-quan

 

khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-c200-trang-lac-long-quan (3)

 

khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-c200-trang-lac-long-quan (5)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-tay-son

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-tay-son (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-trang-tai-tay-son (4)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-tai-dien-bien-phu (4)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-tai-dien-bien-phu (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-tai-dien-bien-phu

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63-amg-tai-bach-dang

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63-amg-tai-bach-dang (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63-amg-tai-bach-dang (1)

 

khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-thai-thinh

 

khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-thai-thinh (1)

 

khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-thai-thinh (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-trang-tong-dan (4)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-trang-tong-dan (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-tai-nguyen-chi-thanh

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-tai-nguyen-chi-thanh (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-tai-nguyen-chi-thanh (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-den-tai-son-tay

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-den-tai-son-tay (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-den-tai-son-tay (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-den-phung-chi-kien

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-den-phung-chi-kien (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c200-den-phung-chi-kien (2)

 

khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-s63-khuong-trung

 

khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-s63-khuong-trung (4)

 

khach-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-s63-khuong-trung (2)

 

khac-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-e250-tai-thai-ha

 

khac-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-e250-tai-thai-ha (2)

 

khac-hang-thue-xe-cuoi-mercedes-e250-tai-thai-ha (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-chu-re-long-trung-liet

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-chu-re-long-trung-liet (4)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-chu-re-long-trung-liet (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-quan-nhan (5)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-quan-nhan (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-quan-nhan (4) 

 

xe-cuoi-mercedes-e250-tai-hoang-cau

 

xe-cuoi-mercedes-e250-tai-hoang-cau (6)

 

xe-cuoi-mercedes-e250-tai-hoang-cau (5)

 

xe-cuoi-mercedes-e300-tai-nha-hat-lon (2)

 

xe-cuoi-mercedes-e300-tai-nha-hat-lon (3)

 

xe-cuoi-mercedes-e300-tai-nha-hat-lon (4)

 

xe-cuoi-mercedes-e300-tai-nha-hat-lon

 

xe-cuoi-mercedes-e300-tai-nha-hat-lon (1)

 

xe-cuoi-mercedes-c63amg-co-dau-quynh(2)

 

xe-cuoi-mercedes-c63amg-co-dau-quynh

 

xe-cuoi-mercedes-c63amg-co-dau-quynh(1)

 

xe-cuoi-mercedes-c63amg-chu-re-trung-dia-chi-chua-ha (6)

 

xe-cuoi-mercedes-c63amg-chu-re-trung-dia-chi-chua-ha (8)

 

xe-cuoi-mercedes-c63amg-chu-re-trung-dia-chi-chua-ha (3)

 

xe-cuoi-mercedes-c63amg-chu-re-trung-dia-chi-chua-ha (5)

 

 dam-cuoi-chu-re-the-anh-dia-chi-hoang-quoc-viet (4)

 

dam-cuoi-chu-re-the-anh-dia-chi-hoang-quoc-viet (3)

 

dam-cuoi-chu-re-the-anh-dia-chi-hoang-quoc-viet (1)

 

dam-cuoi-chu-re-nam-dia-chi-dinh-cong (12)

 

dam-cuoi-chu-re-nam-dia-chi-dinh-cong (11)

 

dam-cuoi-chu-re-nam-dia-chi-dinh-cong (8)

 

dam-cuoi-chu-re-nam-dia-chi-dinh-cong

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-mau-den

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-mau-den (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-mau-den (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-trang-chu-re-linh-tai-dia-chi-thai-thinh

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c250-trang-chu-re-linh-tai-dia-chi-thai-thinh (1)

 

 dam-cuoi-chu-re-son-dai-chi-ngo-201-tran-quoc-hoan-ngay-27-11

 

dam-cuoi-chu-re-son-dai-chi-ngo-201-tran-quoc-hoan-ngay-27-11 (1)

 

dam-cuoi-chu-re-son-dai-chi-ngo-201-tran-quoc-hoan-ngay-27-11 (3)

 

dam-cuoi-chu-re-son-dai-chi-ngo-201-tran-quoc-hoan-ngay-27-11 (4)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-mau-trang-vu-huu

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-mau-trang-vu-huu (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-mau-trang-vu-huu (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-mau-trang-vu-huu (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-mau-trang-vu-huu (4)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e250-mau-trang-vu-huu (5)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-thai-thinh

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-thai-thinh (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-thai-thinh (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-e300-tai-thai-thinh (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s550-tai-nguyen-ngoc-nai

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s550-tai-nguyen-ngoc-nai (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s550-tai-nguyen-ngoc-nai (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-s550-tai-nguyen-ngoc-nai (3)

 

 

 dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63amg-dong-a

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63amg-dong-a (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63amg-dong-a (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63amg-dong-a (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63amg-tai-nguyen-hong

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63amg-tai-nguyen-hong (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63amg-tien-anh-ngay-17-11-tai-nguyen-hong- (1)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63amg-tien-anh-ngay-17-11-tai-nguyen-hong- (2)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63amg-tien-anh-ngay-17-11-tai-nguyen-hong- (3)

 

dam-cuoi-xe-cuoi-mercedes-c63amg-tien-anh-ngay-17-11-tai-nguyen-hong- (4)

 

 hinh-anh-chu-re-tuan-anh-thue-xe-cuoi-mercedes-e300-ngay-27-01-tai-kim-ma-thuong

 

hinh-anh-chu-re-tuan-anh-thue-xe-cuoi-mercedes-e300-ngay-27-01-tai-kim-ma-thuong (1)

 

hinh-anh-chu-re-tuan-anh-thue-xe-cuoi-mercedes-e300-ngay-27-01-tai-kim-ma-thuong (2)

 

hinh-anh-chu-re-tuan-anh-thue-xe-cuoi-mercedes-e300-ngay-27-01-tai-kim-ma-thuong (3)

 

hinh-anh-chu-re-tuan-anh-thue-xe-cuoi-mercedes-e300-ngay-27-01-tai-kim-ma-thuong (4)

 

dam-cuoi-chu-re-ha-hanh-tai-royall-city

 

dam-cuoi-chu-re-ha-hanh-tai-royall-city (1)

 

dam-cuoi-chu-re-ha-hanh-tai-royall-city (2)

 

dam-cuoi-chu-re-ha-hanh-tai-royall-city (3)

 

dam-cuoi-chu-re-ha-hanh-tai-royall-city (4)

 

dam-cuoi-chu-re-ha-hanh-tai-royall-city (5)